Kalkulator KK-6103A;

Specyfikacja:
8 pozycyjny wyświetlacz - wysokość cyfr 20mm;
funkcje: dodawanie, odejmowanie, monżenie, dzielenie, procenty, pierwiastki, zmiana znaku;
funkcje pamięci: zapis (MR), kasowanie (MC), suma dodawana (M+), różnica z zawartością (M-);
sygnalizacja dźwiękowa;
wymiary: 120x150x40mm

Powrót do menu