Stosowane oznaczenia przy opisach technicznych konwerterów:

LNC - LowNoiseConverter - niskoszumowy przemiennik częstotliwości;
LNB - LowNoiseBlock - niskoszumowy konwerter zespolony;
LNBf - LowNoiseBlockFeed- konwerter z zintegrowanym promiennikiem;
LO - LocalOscillator - heterodyna w konwerterze;
LOF - LocalOscilatorFrequency - częstotliwość heterodyny konwertera;
LNA - LowNoiseAmplifier - wzmacniacz niskoszumowy;
OMT - zwrotnica polaryzacji montowana do konwerterów za promiennikiem;
SINGLE - konwerter pojedynczy (z jednym wyjściem);
UNIWERSAL - konwerter dwuzakresowy;
FULLBAND - konwerter pojedynczy dwuzakresowy;
TWIN - konwerter bliźniak (z dwoma niezależnymi wyjściami);
QUAD - konwerter z czterema niezależnymi wyjściami;
QUATRO - konwerter z wyjściami podzielonymi na dwie polaryzacje i dwa pasma;
MONOBLOCK - układ dwóch konwerterów zintegrowanych z przełącznikiem DiSEqC w jednej obudowie;
C - oznaczenie pasma odbieranej częstotliwości od 3,7GHz do 4,2GHz dla LOF 5,15GHz (szerokość pasma 500MHz)
Ku - oznaczenie pasma odbieranej częstotliwości od 10,7GHz do 12,75GHz (szerokość pasma 2050MHz)


Dodatkowe informacje dotyczące parametrów i danych konwertera:

Wzmocnienie konwertera - do wzmacniania bardzo słabych sygnałów satelitarnych docierających do konwertera przez obwód wejściowy wykorzystany jest wzmacniacz wielkiej częstotliwości, zaś o wzmocnieniu końcowym decyduje jego ostatni stopień. To dzięki niemu sygnał z konwertera może dotrzeć do odbiornika nawet przez 70m długości przewód. Typowy zakres wzmocnienia konwerterów zawiera się w przedziale 52-61dB.

Częstotliwość heterodyny - po wzmocnieniu drgania wielkiej częstotliwości są mieszane w mieszaczu z częstotliwością fh generatora zwanego heterodyną. W wyniku mieszania otrzymujemy sygnał nałożony na dwie częstotliwości:
- częstotliwość sumacyjną równą fn+fh
- częstotliwość różnicową równą fn-fh
W dalszych częściach konwertera wzmacniana jest częstotliwość różnicowa i ona jest częstotliwością pośrednią -fp. Tak więc częstotliwość 11,6GHz odbieranego sygnału przez konwerter o heterodynie 10,6Ghz wyniesie na jego wyjściu 11,6-10,6=1,0GHz (1000MHz)
Typowa częstotliwość heterodyny dla konwerterów jednopasmowych to 10GHz zaś dla dwupasmowych to 9,75GHz i 10,6GHz

Stabilność heterodyny - bardzo ważny parametr konwertera jeżeli współpracuje on z odbiornikiem cyfrowym. Dla poprawnego odbioru sygnału cyfrowego wymagana jest bardzo stabilna częstotliwość przemiany z tolerancją odchylenia od wzorcowej nie przekraczającej 0,6%.

Współczynnik szumów - w wyniku przemiany i wzmocnienia sygnału satelitarnego w konwerterze generują się zakłócenia/szumy. Im parametr ten jest wyższy tym trzeba do poprawnego odbioru stosować czaszę satelitarną z większym uzyskiem (o większych wymiarach). Dla najnowszej generacji konwerterów parametr ten zawiera się w granicach 0,3dB-0,8dB.

Przełącznik pasma - konwertery dwupasmowe odbierają dwa zakresy częstotliwości - pasmo dolne LOW 10,7-11,8GHz(częstotliwość heterodyny 9,75GHz) oraz pasmo górne HIGH 11,7-12,75GHz(częstotliwość heterodyny 10,6GHz). O wyborze pasma decyduje sygnał zwrotny wysyłany z odbiornika w postaci amplitudy 22KHz i poziomie 0,6V

Przełączenie polaryzacji - konwertery odbierają sygnały satelitarne nadawane w dwóch polaryzacjach- poziomej H i pionowej V. O wyborze danej polaryzacji decyduje sygnał zwrotny wysyłany z odbiornika w postaci napięcia stałego 14V DC lub 18V DC. Napięcie to jest wykorzystane również do zasilania konwertera.

Pobór prądu - ważna informacja dla układu w którym odbiornik satelitarny ma zasilać konwerter oraz dodatkowe urządzenia np. przełączniki, obrotnice...
Nadmierny pobór prądu może zablokować lub uszkodzić zasilacz odbiornika TV-SAT.

Zez - to instalatorska nazwa układu dwóch konwerterów zamocowanych przy jednej antenie satelitarnej w taki sposób, że z ogniska centralnego odbierany jest sygnał z satelity HotBird, zaś z bocznego ogniska (tzw. zeza) sygnał z satelity Astra. Poniżej zamieszczono przykładowe schematy omawianego układu dla konwerterów typu SINGLE, TWIN i QUAD.


przykładowy schemat z zastosowaniem 2 konwerterów SINGLE
przykładowy schemat z zastosowaniem 2 konwerterów Twin
przykładowy schemat z zastosowaniem 2 konwerterów Quadpowrót do konwerterów tutaj
DiSEqC konwerter Golden INTERSTAR konwerter Golden INTERSTAR Gniazdo GIS Odbiorniki FTA DiSEqC DiSEqC konwerter Golden INTERSTAR konwerter Golden INTERSTAR gniazdo GIS gniazdo GIS Odbiorniki FTA Odbiorniki FTA przełącznik konwerterów przełącznik konwerterów przełącznik konwerterów przełącznik konwerterów odbiornik satelitarny odbiornik satelitarny odbiornik satelitarny odbiornik satelitarny QUAD QUAD
Powrót do menu