zabezpieczenie sprzętu RTV polskiego producenta ARMAC;
urządzenie zabezpieczające do anten TV zapewnia ochronę przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego;
TV-PROTECT odprowadza nagromadzone napięcie do instalacji odgromowej (uziemienia); napięcie sięga wtedy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy voltów;
zastosowanie TV-PROTECT zmniejsza ryzyko awarii o 95%;

Prawidłowe uziemienie:
elektryczna instalacja uziemiająca;
zbrojenie budynku;
rury sieci wodno-kanalizacyjnej;

Uwaga
uziemienie powinno być sprawdzone pod względem skuteczności; używanie piorunochronów i rur sieci gazowej jako uziemienia jest ZABRONIONE.

Dane techniczne:
napięcie przeskoku iskry: 90V +/-20%;
limit napięcia: <0,6 kV;
nominalny prąd impulsu (8/20 μs): 5kA;
maksymalny prąd impulsu (8/20 μs): 10kA;
czas reakcji: < 100ns;
napięcie trwałej pracy: < 50V;


Powrót do menu