Elektroniczna niania

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć

[ kod produktu: 2993 ]
Zobacz cenę w sklepie

Elektroniczna niania umożliwia swobodne przemieszczanie się w zasięgu działania urządzenia nie tracąc jednocześnie nadzoru nad dzieckiem;
urządzenie składa się z modułu nadawczego (umieszcza się w pomieszczeniu dziecka) oraz odbiorczego dla rodzica;
moduł nadawczy transmituje drogą radiową do modułu odbiorczego wszelkie dźwięki z otoczenia dziecka; dzięki takiemu rozwiązaniu osoba sprawująca opiekę słyszy wszystko co dzieje się w monitorowanym pomieszczeniu;
Średni zasięg działania zestawu w warunkach domowych to 30 - 50 metrów; zasięg jest uzależniony od stopnia naładowania baterii oraz innych czynników środowiskowych i konstrukcyjnych budynku (np. grubość ścian, wykorzystane materiały itp.);

Instalacja:
A. Moduł nadawczy (nadajnik) należy umieścić w pomieszczeniu które będzie monitorowane -pokój dziecka; nadajnik wymaga podłączenia do standardowego gniazda napięcia 230V.
B. Moduł odbiorczy (odbiornik) należy umieścić w pomieszczeniu rodzica; odbiornik wymaga do prawidłowego działania 4 baterii AAA, które należy umieścić w gniazdach wewnątrz jego obudowy; zalecane jest używanie baterii alkalicznych w celu maksymalnego wydłużenia czasu działania; w czasie instalacji / wymiany baterii należy się upewnić, że są one prawidłowo zamontowane w gniazdach (biegun dodatni i ujemny jest we właściwym położeniu); moduł odbiorczy może być również zasilany poprzez zewnętrzny zasilacz DC 9V / 200 mA (wtyk - biegun ujemny w środku); podłączenie zewnętrznego źródła energii automatycznie odłącza zasilanie z baterii; w przypadku długiego czasu nasłuchiwania bez konieczności przemieszczania się do innych pomieszczeń, ten sposób zasilania odbiornika jest zalecany;

Wybór kanału pracy:
Elektroniczna niania BLOW może pracować na jednej z dwóch predefiniowanych częstotliwości; standardowo oba moduły pracują na pierwszym kanale (CH1) i ustawienie to nie powinno być zmieniane jeśli nie występują żadne problemy w odsłuchu; w przypadku, gdy praca urządzenia nie jest prawidłowa i występują zakłócenia w odbiorze, należy w obu modułach przełączyć kanał na drugi (CH2); odpowiedni przełącznik znajduje się zarówno w nadajniku jak i odbiorniku; należy pamiętać, że aby zestaw działał prawidłowo, oba moduły muszą pracować na tym samym kanale (CH1) lub (CH2);

Montaż
istnieją trzy podstawowe możliwości montażu elementów zestawu:
1) zarówno nadajnik jak i odbiornik posiada płaską podstawę co umożliwia jego stabilne postawienie na każdej płaskiej powierzchni;
2) moduły posiadają z tyłu obudowy otwory montażowe, które umożliwiają ich montaż na ścianie;
3) odbiornik posiada ponadto pasek z klipsem (przy zasilaniu z baterii umożliwia swobodne przemieszczanie);

Nadajnik:
1. Podłącz nadajnik do źródła zasilania i ustaw w pomieszczeniu, które ma być monitorowane; zapalona zielona dioda - sygnalizuje, że urządzenie jest włączone;
2. Za pomocą potencjometru ustaw czułość nadajnika (aktywacja nadawania zostaje zainicjowana poprzez dźwięki dobiegające z otoczenia w związku z czym istotne jest ustawienie czułości; w pomieszczeniach gdzie z reguły jest bardzo cicho lub też w nocy -zwykle wystarcza minimalna czułość, natomiast w miejscach gdzie dźwięki otoczenia są wyraźniejsze - czułość wyższa; zalecane jest przetestowanie urządzenia i dobranie odpowiedniej czułości nadajnika na podstawie indywidualnych wniosków z testów); nadawanie sygnalizowane jest poprzez świecenie czerwonej diody nadajnika;

Odbiornik:
1. Zamontuj baterie w odbiorniku lub podłącz odbiornik do zewnętrznego źródła zasilania; włącz odbiornik za pomocą potencjometru głośności; zapalona zielona dioda - sygnalizuje, że urządzenie jest włączone;
2. Potencjometrem głośności ustaw poziom dźwięku; odbiornik wyposażony jest również w 5 diod sygnalizujących poziom odbieranego dźwięku;


Powrót do menu