Dane techniczne:
demodulacja QPSK,8PSK,16APSK;
zakres częstotliwości: 950~2150MHz;
dekodowanie ISO/IEC 11172-2 MPEG1,ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP@HL,ISO/IEC 14496
MPEG4 zgodny z SP@L3 do ASP@L5,ISO/IEC 14496-10 AVC;
wsparcie HDCP;
rozdzielczość 1080p/i 720p/i 576p/i 480p/i;
proporcje obrazu 4:3 16:9;
dekodowanie MPEGI layer1/2, MPEGII Layer II;
tryb audio Mono/Stereo/Lewy/Prawy;
napisy DVB oraz Teletekst;
teletekst EBU Teletekst;
temperatura pracy: 0~+40;
wymiary(mm): 220 x 160 x 40;


Powrót do menu