uniwersalny switch firmy Televes 5x5x4 z podłączeniem kabli EasyF;
możliwość przełączania 4 polaryzacji i wyjście dla 4 niezależnych użytkowników przez multiswitch;
wzmacniacz SAT + MATV z autoregulacją poziomu;
system jest kompatybilny z innymi multiswitchami dzięki przejściu zasilania we wszystkich wejściach SAT;
instalacja w strukturze kaskady lub gwiazd;
wielkość strat rozdzielenia określa się za pomocą przełączników DIP (Dual In-line Package);
elastyczne zasilanie: przez odbiornik lub przez własny zasilacz zewnętrzny;
pasywny kanał zwrotny 5 - 65MHz, dzięki czemu system jest kompatybilny z sieciami danych i operatorem;
energooszczędny tryb EKO: system automatycznie wykrywa kiedy użytkownik wyłączył zasilanie LNB i aktywnych etapów częstotliwości pośredniej (IF);


Powrót do menu