Transmisja sygnałów wizyjnych

Sygnał analogowy video uzyskiwany na wyjściu kamery często musi być przesyłany na znaczne odległości. Sposób transmisji sygnału wizyjnego może mieć znaczący wpływ na jakość obrazu wyświetlanego na monitorze. Aktualnie korzysta się z transmisji za pomocą kabla współosiowego, skrętki komputerowej, łączy radiowych i światłowodów.

Przewody koncentryczne
Najczęściej do przesyłania sygnałów telewizyjnych stosuje się przewody współosiowe YWDek. Wszystkie urządzenia są przystosowane do tego typu transmisji, stąd też nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek urządzeń pośredniczących. Dobrym rozwiązaniem pod względem technicznym, jest stosowanie przewodu koncentrycznego zintegrowanego z zasilającym YaP dla systemów zasilania z 12V (unikamy powstaniu zakłóceń wzajemnych sygnałów z kamer poprzez powstanie pentli mas); Taka metoda transmisji choć jest najpowszechniej spotykana w przesyłaniu sygnałów, to jednak wpływa na jakość sygnału. Ponieważ tłumienie rośnie wraz z częstotliwością, to w przypadku systemów czarno-białych wpływ toru kablowego objawia się obniżeniem poziomu sygnału zwłaszcza w zakresie wyższych częstotliwości. Ogólne obniżenie poziomu sygnału daje się łatwo kompensować wzmocnieniem np. za pomocą wzmacniacza lub w najprostszym przypadku pokrętłem kontrastu w monitorze. Obniżenie wyższych składowych sygnału wizyjnego objawiające się zmniejszeniem ostrości może być kompensowane za pomocą specjalnych korektorów z charakterystyką odwrotnie proporcjonalną do charakterystyki kabla współosiowego przenoszącego sygnał wizyjny. Korektor taki musi zatem bardziej tłumić niższe częstotliwości. W systemach kolorowych wpływ toru kablowego objawia się ponadto obniżeniem nasycenia barw. Stąd też wynika wniosek, że należy stosować dobre kable, zwłaszcza przy przesyłaniu sygnałów kolorowych np. przewód YWDxpek. Należy również unikać zbyt długich torów transmisyjnych budowanych na bazie przewodów współosiowych (kamery czarno-białe do 50mm zaś kolorowe do 300m).

Przesyłanie sygnałów wizyjnych na odległości powyżej 1km staje się rozwiązaniem dosyć ryzykownym. Przy dużych odległościach nie wystarcza już stosowanie dobrych kabli i wzmacniaczy korekcyjnych, zwłaszcza przy występowaniu silnych zakłóceń. Wówczas od razu należy pomyśleć o innej metodzie transmisji.

Skrętki komputerowe i przewody telekomunikacyjne
Jedną z metod transmisji sygnałów telewizyjnych na duże odległości jest wykorzystywanie łącz telefonicznych. Należy jednak pamiętać, że w znakomitej większości transmisja taka opiera się na technice modemowej. I chociaż takie rozwiązanie nie zapewnia transmisji w czasie rzeczywistym, to po stronie odbiorczej można uzyskać efekt odbioru ”poklatkowego”, jak w przypadku odtwarzania z magnetowidu TL. Nowoczesne techniki kompresji obrazów umożliwiają zwiększenie przesyłanych klatek do 10 na sekundę. Ponadto ten system transmisji jako jedyny znajduje czasami zastosowanie w niektórych warunkach. Jedną z takich zalet jest praktycznie nieograniczony zasięg transmisji. Dostęp do linii telefonicznej może uwolnić od konieczności układania kabla w bardzo trudnych warunkach lub na znaczne odległości.

Łącza radiowe
W terenie silnie zurbanizowanym mogą wystąpić warunki uniemożliwiające układanie przewodów. Wtedy w grę wchodzą łącza radiowe wykorzystujące fale wielkiej częstotliwości (1,2GHz lub 2,4GHz). Do przesyłania sygnałów telewizji przemysłowej coraz częściej wykorzystuje się mikrofale. W celu zapewnienia dobrej transmisji korzysta się z kierunkowych anten nadawczych i odbiorczych. W przypadku konieczności przesyłania sygnałów na znaczne odległości stosuje się linie radiowe zapewniające poprawną transmisję nawet na odległości kilkudziesięciu kilometrów. Popularnym urządzeniem do tego rodzaju transmisji jest Camsat TR02 umożliwiający przesył w wolnej przestrzeni na odległość do 1500 metrów;

Światłowody
Bardzo dobrym medium transmisyjnym jest światłowód. Cechuje się bardzo małą tłumiennością i wprowadza bardzo małe zniekształcenia przesyłanego sygnału. Łącze światłowodowe jest bardzo odporne na wszelkiego rodzaju zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto światłowód jest trwały (nie koroduje), odporny na warunki atmosferyczne i stanowi doskonałą izolację galwaniczną. Pomimo tych licznych zalet zakres zastosowań łącz światłowodowych jest na razie poważnie ograniczony ze względu na cenę. Można mieć jednak nadzieję na poważne obniżenie cen urządzeń ze względu na szybki rozwój techniki światłowodowej w telefonii i telewizji kablowej.

powrót do elementów transmisyjnych tutaj

Powrót do menu